Đỏ Base Hồng

Cũng tông đỏ nhưng thêm chút nền hồng khiến màu đỏ không đơn điệu.

    Hiển thị một kết quả duy nhất