Cây Bạch Dương (Birch)

Xem thêm Ẩn nội dung

Gỗ bạch dương đem đi nấu để lấy chiết xuất dầu hắc, và mùi hương của loại dầu hắc, mùi nồng và hăng hăng này được dùng chủ yếu trong việc sản xuất các mùi hương có mùi da thuộc, một số nước hoa thuộc họ chypre và các loại nước cho dành cho nam khác.