Da Thuộc ( Leather )

Một loại hương tổng hợp hoặc tự nhiên mang đặc tính nồng của da thuộc và các sản phẩm của chúng. Mùi hương đặc trưng của da thuộc nhẹ nhàng và gây kích thích, nhưng nó lại là thứ mùi hương trúc trắc nhất thế giới và khó gần nhất nếu bạn không phải là người ưa thích sự mới lạ cá tính.

    Hiển thị một kết quả duy nhất