Gỗ Guaiac ( Guaiac Wood )

Hương gỗ guaiac là một loại hương gỗ quý hiếm có mùi khói và nhựa đường trong nước hoa, được dùng nhiều trong dòng nước hoa niche.

    Hiển thị một kết quả duy nhất