Hương Gỗ (Woody)

Một thuật ngữ chung, dùng để miêu tả các loại hương đến từ các nguyên liệu gỗ trong nước hoa. Hương thơm thường mang tính ấm, thể hiện sự mạnh mẽ.

    Hiển thị một kết quả duy nhất