Quả Mộc Qua ( Quince )

Quả mộc qua là loại quả duy nhất trong chi Cydonia, kích thước quả to hơn táo và mùi hương có phần pha giữa táo và lê. Đây đươc xem là loại quả thiêng liêng của thần Aphrodite tặng cho người Hy Lạp.

    Hiển thị một kết quả duy nhất