Trái Xuân Đào (Nectarine)

Trái xuân đào là loại quả cùng họ với quả đào lông. Mùi hương của loại quả này là sự kết hợp giữa hương quả đào và quả mơ tạo cảm giác thanh mát, ngọt dịu khi sử dụng.

    Hiển thị một kết quả duy nhất