Beyonce

Xem thêm Ẩn nội dung

Beyonce là một thương hiệu nước hoa mới. Các phiên bản sớm nhất đã được tạo ra vào năm 2010 và mới nhất là từ năm 2014. Nước hoa Beyonce đã được thực hiện trong sự hợp tác với nghệ nhân nước hoa Claude Dir, Olivier Gillotin, Honorine Blanc, Bruno Jovanovic, Carlos Vinals và Lộc Đồng.