Các Nhóm Hương Nước Hoa

circle

Oriental Floral (Nhóm Hương Hoa Cỏ Phương Đông) Oriental Spicy (Nhóm Hương Cay Nồng Phương Đông) Floral Woody Musk (Nhóm Hương Xạ Hương) Oriental Vanilla ( Nhóm Hương Vani ) Gourmand ( Nhóm hương ngọt ) Aromatic Green (Nhóm Hương Cây Cỏ Tự Nhiên) Aromatic Aquatic (Nhóm Hương Biển) Citrus Aromatic ( Nhóm Hương Cam, Chanh ) Fruity (Nhóm Hương Trái Cây) Aromatic Fougere( Nhóm Hương Gỗ & Thảo Mộc ) Woody Aquatic (Nhóm Hương Gỗ Biển) Woody (Nhóm Hương Gỗ Thơm) Oriental Woody (Nhóm Hương Gỗ Phương Đông) Floral Fruity (Nhóm Hương Hoa & Trái Cây) Floral Aquatic (Nhóm Hương Hoa & Biển) Floral (Nhóm Hương Hoa, Phấn Thơm )
CHỌN NƯỚC HOA THEO NHÓM HƯƠNG

circlecirclecirclecirclecirclecirclecirclecirclecirclecirclecirclecirclecirclecirclecirclecircle