Các Nhóm Hương Nước Hoa

circle

Oriental Floral (Nhóm Hương Hoa Cỏ Phương Đông)Oriental Spicy (Nhóm Hương Cay Nồng Phương Đông)Floral Woody Musk (Nhóm Hương Xạ Hương)Oriental Vanilla ( Nhóm Hương Vani )Gourmand ( Nhóm hương ngọt )Aromatic Green (Nhóm Hương Cây Cỏ Tự Nhiên)Aromatic Aquatic (Nhóm Hương Biển)Citrus Aromatic ( Nhóm Hương Cam, Chanh )Fruity (Nhóm Hương Trái Cây)Aromatic Fougere( Nhóm Hương Gỗ & Thảo Mộc )Woody Aquatic (Nhóm Hương Gỗ Biển)Woody (Nhóm Hương Gỗ Thơm)Oriental Woody (Nhóm Hương Gỗ Phương Đông)Floral Fruity (Nhóm Hương Hoa & Trái Cây)Floral Aquatic (Nhóm Hương Hoa & Biển)Floral (Nhóm Hương Hoa, Phấn Thơm )
CHỌN NƯỚC HOA THEO NHÓM HƯƠNG

circlecirclecirclecirclecirclecirclecirclecirclecirclecirclecirclecirclecirclecirclecirclecircle