Gỗ Tuyết Tùng ( Cedar )

Gỗ tuyết tùng là một chi của cây hạt trần trong họ cây Pinaceae, cây cao đến khoảng 30–40 m (đôi khi 60 m), đây là loài cây bản xứ của vùng Himalaya và khu vực Địa Trung Hải. Hương gỗ tuyết tùng có mùi thơm hăng của nhựa gỗ. Loại dầu thu được từ gổ tuyết tùng là một trong những nguyên liệu cổ xưa nhất trong giới nước hoa.

 

    Hiển thị một kết quả duy nhất