Đỏ

Màu đỏ – Màu của lửa và máu, những biểu tượng cho nhiệt huyết, rực rỡ và tình yêu nồng cháy. Màu đỏ chính là nguồn cung cấp năng lượng thay ta thể hiện cảm xúc. Và hơn nữa, màu đỏ mang đến cho bạn, đặc biệt là đôi môi của bạn, sức gợi cảm không thể cưỡng nổi.

    Hiển thị một kết quả duy nhất